Regulamin sklepu internetowego Rozwiń Skrzydła oraz usług i programów zakupionych w firmie Martyna Friedla

Dzień dobry!

Nazywam się Martyna Friedla i jestem twórczynią treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://www.academyofsensitivity.com/index.php/sklep/.

Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś/aś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowana/y zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Martyna Friedla NIP:7543252927, REGON:384960053.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, do Twojej dyspozycji jest mój zespół pod adresem e-mail team@academyofsensitivity.com

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,

Martyna Gabriela Friedla

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący, Klient, Klientka – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.academyofsensitivity.com/index.php/regulamin-sklepu-internetowego-rozwin-skrzydla/
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.com/index.php/sklep/,
 5. Sprzedawca, firma Martyna Friedla – Martyna Friedla, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Martyna Friedla”, ul. Prószkowska 35/33, 45-710 Opole, NIP: 7543252927.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,

  • standardowy system operacyjny,

  • standardowa przeglądarka internetowa,

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  • dostęp do Internetu,

  • standardowy system operacyjny,

  • standardowa przeglądarka internetowa,

  • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

  • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 8. Zakazane jest korzystanie z płatnych produktów i usług Akademii Wrażliwości przez osoby spożywające środki psychoaktywne (zmieniające świadomość, psychodeliczne) oraz osoby promujące tego rodzaju środki.

 9. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 10. Firma Martyna Friedla dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach, w opisach programów oraz grupach i innych mediach firmowych były zgodne ze stanem faktycznym i są sprawdzane w ogólnodostępnych źródłach informacji. W związku z marginesem błędu w ludzkim działaniu jednakże – za wszelkie rezultaty wykorzystania błędnych informacji (poprzez błędne informacje rozumie się pomyłki w informacjach przedstawionych w mediach firmy Martyna Friedla) bierze odpowiedzialność wyłącznie klient lub klientka, czytelnik lub czytelniczka, widz lub obserwatorka, który lub która sam_a nie zweryfikowała na własną odpowiedzialność przedstawionych informacji. Firma Martyna Friedla nie bierze odpowiedzialności za to, w jaki sposób ktokolwiek zinterpretuje informacje wypowiadane, pisane lub publikowane w innych formach przez kogokolwiek z członków i żadnej z członkiń zespołu zaangażowanych w działanie firmy Martyna Friedla i jaki zrobi z tych informacji użytek we własnym życiu i/lub mediach.

 11.  Klient i klientka zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby wspierać dobre imię i intencję firmy Martyna Friedla, która zawiera się w słowach: Dla zdrowia, spokoju, rozwoju i dobra wszystkich czujących istot. Misją firmy Martyna Friedla jest zadbanie o to, aby każdy aspekt umowy realizowanej między stronami zakupu był wykonany w najwyższych standardach i z poszanowaniem obu stron – i tego samego oczekuje się od każdej ze stron umowy. W przypadku pytań i wątpliwości w jakimkolwiek aspekcie dotyczącym realizacji umowy zakupu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu poprzez adres e-mail team@academyofsensitivity.com. Każde nieporozumienie będzie w pierwszej kolejności rozwiązywane poprzez wspólną rozmowę i/lub konwersację pisemną.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail team@academyofsensitivity.com W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 3. Klient i klientka firmy Martyna Friedla zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zastosować narzędzia, informacje, techniki, usługi, kursy, rozmowy zakupione w firmie Martyna Friedla zgodnie z ich przeznaczeniem i pierwotną intencją, to jest zgodnie z ustaleniami umowy. Klient i klientka zobowiązuje się do niepublikowania materiałów, narzędzi, informacji, technik, usług, zapisów rozmów zakupionych w firmie Martyna Friedla bez pisemnej zgody przedstawicieli firmy Martyna Friedla. To oznacza, że publikacja i wykorzystanie zakupionych materiałów poza przestrzenią wykonywanej usługi – jest niezgodne z regulaminem i chronione m.in. prawem autorskim.  

§ 5

Zawieranie umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu pięciu dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Dostęp do kursu nadawany jest po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail: office@academyofsensitivity.com
 7. Klientami i klientkami mogą zostać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

§ 6

Płatność

 1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.

 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayPal, możliwa jest także płatność przelewem tradycyjnym.

 3. Faktury w sklepie online wystawiane są automatycznie, wysyłane drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 4. Osoba, która zakupi usługi, kursy, programy, konsultacje tym samym deklaruje, że jest w stanie spłacić swoje zamówienie w terminie zgodnym z umową. Poprzez umowę rozumie się wszelkie ustalenia ustne w rozmowie bezpośredniej, telefonicznej lub przez internet i/lub ustalenia pisemne, które zostały potwierdzone przez obie strony ustnie lub pisemnie w formie zapisów w konwersacjach online: e-mailem, na Facebooku, w aplikacji Messenger, Whatsapp, Signal i innych wybranych do wspólnej korespondencji. Potwierdzenie oznacza tutaj również brak odpowiedzi odmownej, negatywnej na zapisy regulaminu usług i opisu usług realizowanych przez firmę Martyna Friedla na zamówienie klienta lub klientki wysłanej przed rozpoczęciem wykonania usług, po których nastąpiła realizacja umowy, czyli od momentu, w którym klient lub klientka korzystają z usługi. Lub przed wysłaniem pisemnego potwierdzenia, jeśli realizacja usługi następuje od razu po umowie ustnej i klient lub klientka korzysta z usługi i nie wyraził lub nie wyraziła swoich uwag odnośnie poczynionych przez obie strony ustaleń.

 5. Każdy dzień opóźnienia w spłacie usługi zakupionej od 19.05.2022 r. naliczany będzie w formie dodatkowych 12 zł za dobę opóźnienia. Przykład: jeśli klient lub klientka ma ostateczny termin płatności do 20.05.2022 r. i zapłaci dopiero po 30.05.2022 r., będzie dodatkowo rozliczona/rozliczony z dopłaty opóźnieniowej, czyli za 10 dni (20.05.2022, 21.05.2022… aż do 29.05.2022 włącznie, skoro spłata nastąpiła w dniu 30.05.2022 r.), to oznacza rachunek 10 x 12 zł = 120 zł dopłaty. Od kiedy naliczany jest czas zwłoki: od pierwszego dnia po ostatecznym terminie płatności, w przypadku faktury indywidualnej za usługę, kurs, program i/lub projekt zamówiony w firmie Martyna Friedla. To oznacza, że jeśli na fakturze jest termin 7 dni płatności od wystawienia faktury, przykładowo do 24.05.2022 r., to pierwszym dniem naliczania dopłaty 12 zł za dobę opóźnienia jest 25.05.2022 r. nawet jeśli w tym dniu nastąpi płatność. Dopłata za opóźnienie opłacenia usługi może być doliczona do następnej płatności i faktury w przypadku zakupu programów i/lub usług opłaconych przelewem tradycyjnym. W przypadku subskrypcji PayPal, gdzie kwoty płatności miesięcznych lub jednorazowych są ustalone odgórnie – dopłata będzie rozliczona na osobnej fakturze. Jeśli chcesz dopytać o swoje rozliczenie i/lub sprawdzić kwoty oraz terminy swoich płatności, napisz na adres team@academyofsensitivity.com

§ 7

Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.

 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim i dbać o bezpieczeństwo swoich danych dostępowych,

  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

 6. Firma Martyna Friedla nie bierze odpowiedzialności za stopień rezultatów klientek korzystających z kursów, konsultacji, programów indywidualnych ani żadnych czynności realizowanych przez firmę Martyna Friedla i wykonanych na zamówienie klienta i klientki. Prezentowane treści są wynikiem doświadczenia osobistego i rezultatów, jakie osiągnęła założycielka firmy: Martyna Gabriela Friedla – nie stanowią jednakże 100% gwarancji dla wszystkich osób, które korzystają z zakupionych usług.

§8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.academyofsensitivity.com/index.php/polityka-prywatnosci/

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Regulamin w niniejszej formie obowiązuje od dnia 25.02.2022 r.