BEFORE YOUR FIRST 1:1 SESSION

Welcome!

You are booking your first mentorship BUSINESS BREAKTHROUGH SESSION with Martyna or first after a while 🙂

We are excited: this means you are ready for your next level…!

IMPORTANT:

1. Remember to answer these questions from Questionnaire below by e-mailing us: office@academyofsensitivity.com

at least to 24 hours before the session!

2. Remember, if you will not give us an information through e-mail at least 24 hours before the session about cancelation or the need of rescheduling – your session will expire and you won’t be able to book again your BUSINESS BREAKTHROUGH SESSION within the next 90 days.

Wishing you the best breakthroughs for your business!

Martyna & Team of The EMPRESS Space

PRZED TWOJĄ PIERWSZĄ SESJĄ 1:1

Witaj!

Rezerwujesz swoją pierwszą sesję mentoringową SESJA BIZNESOWEGO PRZEŁOMU z Martyną – lub pierwszą po dłuższej przerwie 🙂

Jesteśmy podekscytowane: bo to znaczy, że jesteś gotowa/gotowy na swój kolejny poziom przychodów i satysfakcji…!

WAŻNE:

Pamiętaj, aby odpowiedzieć na pytania z Kwestionariusza poniżej, pisząc je na adres e-mail: office@academyofsensitivity.com

najpóźniej na 24 godziny przed sesją!

2. Proszę pamiętać, że jeśli nie poinformujesz nas poprzez e-mail najpóźniej na 24 godziny o odwołaniu lub potrzebie przełożenia sesji na inny termin – Twoja sesja przepadnie i nie będziesz mogła/mógł skorzystać z SESJI BIZNESOWEGO PRZEŁOMU przez kolejnych 90 dni.

Życzymy Ci najlepszych przełomów w Twoim biznesie!

Martyna & Zespół The EMPRESS Space